Vi tilbyr våre oppdragsgivere

 • Inntauing
  Private grunneiere, borettslag, parkeringsfirmaer og andre som måtte ha behov for borttauing av uvedkommende kjøretøy kan kontakte oss for avtale. 
  Vi utfører kun borttauing etter henvendelse fra oppdragsgivere, betingelser for at vi foretar borttauing er tydelig parkeringsforbud på gjeldende område, eventuelt skilting kan vi være behjelpelig med.
  Vi sikrer bevis for feilparkeringen med foto.
  Når biler blir tauet inn til oss blir brev sendt til bileier. 
  Inntauede kjøretøy kan hentes hele døgnet ved henvendelse på vakttelefon 915 43000.
  Bestilling av borttauing kan også gjøres på vakttelefon hele døgnet.
 • Bilberging 
  Vi hjelper alle som har problemer med bilen, både med og uten veihjelpsbevis gjennom forsikringen. Dette være seg problemer med flatt batteri, fastkjøring, utelåsing, kollisjon, punktering, transport til verksted.  
 • Maskin- og lifttransport
  Vi transporterer alle typer belte / hjulgående maskiner opp til 50 tonn.  
 • Vrakbilhenting
  Vi betaler 2000-2400,- kontant ved henting av din vrakbil i hele Oslo og Akershus.

 

For bestilling av inntauing, ring vakttelefon 915 43000 tast 1 hele døgnet.

For bestilling av all annen transport, ring 915 43000 tast 2, kan også gjøres via e-post oks@oslokranbilservice.no